Obchodní podmínky

DODACÍ PODMÍNKY


1/ Zboží zasíláme Českou poštou po zaplacení celé částky včetně poštovného na náš účet:

    253165540/0300   (pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ9103000000000253165540, BIC: CEKOCZPP)
    Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky a do zprávy pro příjemce uveďte  jméno a příjmení
    objednavatele
    Cena poštovného je v tomto případě 140,- Kč


2/ Zboží zasíláme klasicky i  na dobírku, cena poštovného u dobírky  je 170,- Kč.

Výše zmíněné ceny poštovného platí při zasílání zboží po ČR. V případě zasílání do zahraničí je cena poštovného individuální po předchozí dohodě se zákazníkem.


TERMÍNY DODÁNÍ

Vaši objednávku vyřídíme a odešleme do 10  dnů od data připsání částky na náš účet, nebo do 14 dnů od objednání při zasílání zboží na dobírku. Z důvodu velkého zájmu o zboží,  dočasného vyprodání, nebo opožděné dodávky výrobce, případě z důvodu nutnosti upřesnění objednávky objednavatelem, může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě přijměte naši omluvu, o termínu dodání Vás budeme telefonicky nebo e mailem informovat. Děkujeme za pochopení.


ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ

 Do zahraničí lze zboží zaslat po individuální domluvě - kontakt na e mail: jezevcikeshop@seznam.cz


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Jako objednavatel tímto beru na vědomí, že společnost:

MUDr. Petra Mozíková, IČ: 47180641

se sídlem Jaselská 1971/1, Přerov, PSČ 750 02
(dále také jen jako „Správce“)

Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Správce zpracovává mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, a to za účelem vyřízení mé objednávky v e-shopu www.jezevcikeshop.cz , plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi mnou a správcem prostřednictvím internetového obchodu Správce a navazujících služeb Správce,

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz mých osobních údajů (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) i práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25.5.2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

 Odesláním objednávky souhlasím s výše uvedenými obchodními podmínkami.