Obchodní podmínky - aneb Obchůdek u jezevčíka

Obchodní podmínky


DODACÍ PODMÍNKY


1/ Zboží zasíláme Českou poštou po zaplacení celé částky včetně poštovného na náš účet:


    253165540/0300   (pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ9103000000000253165540, BIC: CEKOCZPP)

    Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky a do zprávy pro příjemce uveďte  jméno a příjmení

    objednavatele

    Cena poštovného je v tomto případě 120,- Kč


2/ Zboží zasíláme klasicky i  na dobírku, cena poštovného u dobírky  je 150,- Kč.


TERMÍNY DODÁNÍ


Vaši objednávku vyřídíme a odešleme do 10  dnů od data připsání částky na náš účet, nebo do 14 dnů od objednání při zasílání zboží na dobírku. Z důvodu velkého zájmu o zboží,  dočasného vyprodání, nebo opožděné dodávky výrobce, případě z důvodu nutnosti upřesnění objednávky objednavatelem, může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě přijměte naši omluvu, o termínu dodání Vás budeme telefonicky nebo e mailem informovat. Děkujeme za pochopení.

 

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ DO ZAHRANIČÍ


Do zahraničí lze zboží zaslat po individuální domluvě - kontakt na e mail: jezevcikeshop@seznam.cz

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jako objednavatel tímto beru na vědomí, že společnost:


MUDr. Petra Mozíková, IČ: 47180641

se sídlem Jaselská 1971/1, Přerov, PSČ 750 02
(dále také jen jako „Správce“)

Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Správce zpracovává mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, a to za účelem vyřízení mé objednávky v e-shopu www.jezevcikeshop.cz , plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi mnou a správcem prostřednictvím internetového obchodu Správce a navazujících služeb Správce,

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz mých osobních údajů (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) i práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25.5.2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

 

Odesláním objednávky souhlasím s výše uvedenými obchodními podmínkami.