Speciál

V této sekci bude prezentováno zboží - většinou " hand made" výrobky DOMI e shop  -, které bude pouze na speciální objednávku - individální domluva cestou e mailu event. telefonem, rovněž cena  výrobku dle individuální objednávky.